atlas

 • atlas, coğrafî harita kitabıdır. dünyanın belirli bir alanının yahut tekmil cihan-nümanın fizikî ve siyasî coğrafya düzenini, tarih, dilbilim, nüfus, teoloji, ekonomi vb konulara ayırarak gösterir haritalar derlemesidir.

  ismini, eski yunan mitolojisinde zeus'a karşı savaştığı için göğü omuzlarında taşımakla cezalandırılmış bir titandan almaktadır.

  ***

  türkçe'ye, arap lisanından geçmiş atlas kelimesi ise fransız lisanından geçmiş saten kelimesi ile aynı anlamdadır.

  3

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -