aseksüellik

 • * herhangi birine yönelik cinsel çekim eksikliği veya cinsel etkinlikteki ilgi düşüklüğü veya yokluğudur.
  Bir cinsel yönelim eksikliği olarak veya karşıcinsellik, eşcinsellik ve çiftcinselliğin yanındaki dördüncü bir varyasyon olarak düşünülebilir.
  * 2004'te yapılan bir çalışmada aseksüelliğin yaygınlığı %1 olarak belirlenmiştir.
  * Aseksüellik, davranışsal ve genellikle bireyin kişisel veya dini inançları gibi unsurların üzerinde etkili olduğu cinsel etkinlikten kaçınma ve bekarlıktan farklıdır.
  cinsel davranışın aksine, cinsel yönelimin "kalıcı" olduğuna inanılmaktadır.
  Bazı aseksüel kişiler romantik partnerlerini memnun etme arzusu ya da çocuk sahibi olma arzusu gibi çeşitli nedenler dolayısıyla, cinsel çekim veya seks arzusu eksikliğine rağmen cinsel etkinlikte bulunabilirler.

  3
 • herhangi bir cinsel yönelimde bulun(a)mama durumu, pasif cinsellik durumu, cinsel yönelimde ilgi ve moral yitimi durumudur.

  aseksüelliğin iki boyutu vardır:

  birincisi: insanların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine veya fiziksel ve ruhsal durumlarını etkileyici çeşitli hastalık, rahatsızlık ve travma vakalarına bağlı olarak ortaya çıkan aseksüel olma durumudur.

  yaş haddinden cinsellikten kısmen emekli olmuş bireylerle henüz çocuk yaşta ve bebek yaşta olan bireyler aseksüeldirler. bunun yanında, hayatının belirli bir döneminde fiziksel ve/veya ruhsal çeşitli travma vakaları yaşayan insanlarda rastlanan bir durumdur.

  ikincisi: kişinin doğası gereği, hayat şartları gereği ve/veya moral durumu gereği cinsellikten münezzeh yaşama motivasyonu içersinde bulunması ya da cinsel yönelim motivasyonunu ötelemesi durumudur.

  ikinci boyutta bulunan aseksüel bireyler zaman zaman cinsel etkinlikte bulunabilirler. ama bu etkinlik daha çok onların istekleri doğrultusunda değil partnerlerinin arzuları doğrultusunda gerçekleşir.

  4

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -