asa suyu

 • tadı zemzeme benzeyen ve sadece kastamonu'daki şeyh şaban-ı veli türbesinin avlusundaki çeşmeden içebileceğiniz su.
  şimdi gelelim bu suyun hikmetine:
  cumartesi günü kastamonu'daki türbeyi gezerken bahsettiğim suyun hikayesini de orada yazılı olarak belirtmişler. aslına bakarsanız hakkında iki farklı rivayet var bu suyun...

  birincisi:
  efsaneye göre bu civarda şaban-ı veli hazretleri'nin şeyhliğinin varlığını kabul edemeyenler kendi aralarında evliyalığın bu kadar kolay olmadığını, şaban-ı veli'nin bir mucizesini halen göremediklerini kulaktan kulağa söyleyip dururlarmış. Bu dedikodu sonunda şaban-ı veli'nin kulağına gitmiş. Bunu duyan şaban-ı veli hazretleri, müritlerini ve talebelerini etrafına toplayarak asasını tekkenin yaslı olduğu kayanın dibine vurmuş, vurduktan sonra buradan su çıkmaya başlamış. Suyun tadına bakan şaban-ı veli hazretleri, mürit ve talebeleri suyun tadını ve kokusunu zemzeme benzetmişler. Ve hayrete düşmüşler. Hatta bu suya “Ebi zemzem” dedikleri de anlatılmaktadır.

  ikinci bir rivayet ise şöyle aktarılır:
  Nuh Tufanı sırasında Cebrail (a.s.) Kabe civarından birkaç avuç toprak alarak dünyanın dört ayrı yerine bu toprağı atmıştır. Bu yerlerden birisi de hazretin dergahının bulunduğu civardadır. Nitekim Kastamonu bölgesinin de taşlık yapısı Mekke kayalıklarına benzediğinden dolayı Asa Suyu’nun tadı ve kokusu da zemzem ile aynıdır. Bundan dolayı dergahın taşı Mekke’ye, suyu da Zemzem’e benzetilir.

  1

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -