aristoteles

 • aristoteles (aristo) m.ö. 384 - 322 yılları arasında yaşamış büyük yunan filozoflarından birisidir. yunanistan'ın kuzeyinde, makedonya kralının sarayında doktor olan bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. 17 yaşında platon'un (eflatun) öğrencisi olmak için atina'ya gitmiş ve platon'un ölümüne dek yaklaşık 20 sene boyunca orada yaşamıştır. platon'un öğrencisi olarak matematik, biyoloji ve felsefe üzerine çalışmalar yapmış, eserler ve dersler vermiştir.

  aristo, daha sonraki yıllarda makedonya kralı ıı. philippos'un oğlu, istikbâlin büyük iskender'ine dersler vermeye başlamıştır. m.ö. 336 yılında ıı. philippos öldürülünce iskender tahta çıkmış, aristo da atina'ya dönerek kendi felsefe okulunu kurmuştur. bu felsefe okulunda, aristoteles ve öğrencileri pek çok konuyu ağaçlar altında gezinerek tartışmışlardır. bu sebeple, aristo'nun geliştirdiği düşünce sistemi "gezinimcilik" ismiyle de anılmıştır.

  aristoteles'in düşünceleri platon'un düşüncelerinden farklıdır. platon, daha çok insan yaşamının nasıl olması gerektiği üzerine düşünceler geliştirmiştir. aristoteles ise gerçek dünyaya bakıp, insan yaşamının nasıl olduğuyla ilgilenmiş ve insanların karşılaştığı mevcut bir takım problemlere nasıl çözüm getirilebileceğine kafa yormuştur.

  ünlü filozofun en büyük eserleri physika, ta meta-physika ve politika dır. orta çağ'ın yazar ve düşünürleri, doğa ve insan yaşamıyla ilgili görüşlerinin çoğunu aristoteles'in öğretileri üzerine kurmuşlardır.

  3
 • Metafizik ve nikomakhos'a etik adlı kitapları kafa yakar. En büyük üç filozftan birisidir. 24 asır geçmesine rağmen fikirleri sürekliliğini büyük ölçüde arz eder. islam filozoflarını da fazlasıyla etkilemiştir. Bugün büyük ölçüde aristo mantığı kullanıyoruz zaten, bunu bilmeyen yok. Son olarak şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki aristo'yu bilmeden felsefenin bilinmesi olanaklı değildir.

  1

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -