aphrodite

 • aphrodite (afrodit) antik yunan mitolojisinde adı geçen aşk ve güzellik tanrıçasıdır. yunanlar aphrodite'in kıbrıs'tan geldiğini varsayarlar. bir rivayete göre tanrılar kralı zeus'un kızı olan aphrodite, bir başka inanışa göre ise deniz köpüklerinden doğup, bir deniz kabuğunun içerisinde karaya çıkmıştır.

  aphrodite'e önceleri durgun denizlerin, sağ-salim geçen deniz yolculuklarının, bağ ve bahçelerle güzel ve nazlı çiçeklerin tanrıçası olarak tapılırdı. fakat, bütün tanrıçalar arasında en güzel olanı aphrodite idi ve bu sebepten, sonraları aşk ve güzellik tanrıçası olarak benimsendi. yalnız ölümlü erkekleri değil, tanrıları dahi baştan çıkarabilecek bir albenisi vardı. hoşlandığı ölümlülerin isteklerini can-ı gönülden yerine getirirken, hoşlanmadıklarına ve onu küçümseyenlere karşıysa bir o denli acımasız olurdu.

  aphrodite'in erkeklerin yaşamlarına nasıl yön verdiğine dair birçok efsanevî ve mitolojik öykü vardır. aralarından en meşhur olanında anlatılanlara göre; truva prensi paris, aphrodite'i tanrıça hera ve athena'dan daha güzel bularak aralarında birinci seçmiş, bunun üzerine aphrodite de eşi olması için paris'e dünyanın en güzel kadınını bulacağına söz vermişti. bu kadın zeus'un kızı olduğu söylenen ve sparta kralı menelaos'un eşi olan helen'di. aphrodite, helen'i sparta'dan kaçırıp eşi "truvalı helen" yapması için paris'e yardım etti ve bu olay da truva savaşı'nın bahanesi oldu.

  başka bir rivayette değinilen medea'nın iason'a âşık olmasında ve iason'un altın post'u elde etmesinde de aphrodite'in yardımı söz konusudur.

  kimi rivayetlere göre aphrodite, demirciler tanrısı hephaistos'un eşiydi. fakat, aphrodite'in sayılamayacak kadar çok sevgilisi vardı. bunlar arasında en ünlüsü savaş tanrısı ares'ti. aphrodite'in ares ile olan ilişkisinden aşk tanrısı eros doğdu. bir başka sevgilisi olan truvalı ankhises ile olan birlikteliğinden ise, roma şehrinin kurucusu olarak adı geçen aeneis (aeneas) doğdu.

  3
 • Becerikli, güçlü, çalışkan hephaistosçuğumu bırakıp züppe arese yamanan yunan tanrıçası. Romada da Venüs derlermiş. Hiç hazzetmem kendilerinden ancak burcumun yönetici gezegeni venüs, yapacak bir şey yok..

  2

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -