anaerkil

  • modern "batı" toplumunda ataerkillik ile birlikte artık kaybolmuş, onunla karışarak bambaşka bir yapı almış, paraçalanmış ve dönüştürülmüştür. büyük ölçüde içi boş bir "cinsel özgürlük" anlayışına indirgenmiş, kadınların topluma katılması projeleri gibi toplumsal olandan oldukça kopuk "süreli anlayış dalgalarına" indirgenmiştir. oysa ki anaerkillik temel olarak toplumsal ve ondan önce bireysel bir davranışlar bütünü, bir karakter yapısıdır. froyd'un odipal kompleks açıklaması anaerkillik ve ataerkilliğin açıklanmasını oldukça kolaylaştırmaktadır. anaerkil toplumlar, ataerkil toplumların aksine, yaratıcılığı ve eşitliği temel alırlar, "erkek" figürü "yenilmesi" gereken bir düşman olarak değil(erich fromm'un tasviri), bir vücudun uzuvu gibi gerekli bir parça olarak alınır bunun nedeni anaerkil toplumlarda iktidar hırsının merkezde olmamasıdır. anaerkil yapı tarih boyunca ataerkille bir iktidar mücadelesine girse de bu mücadelenin "kararı" ataerkil düzenin zorlayıcılığında alınmıştır. zira ataerkil düzen kendi iktidarını sağlamlaştırmak isterken, kendisine düşman olarak gördüğü "kadın" figürünü baskılamak ister. bunun temel nedenlerinden biri "homofobi"dir. anaerkil erkeklerde homofobi görülmez çünkü çocukluğun arzu nesnesi "anne"dir. doğal olarak eşcinsellik onlar için kabul edilebilir, normal bir cinsel eğilimdir çünkü bunu bastırma ihtiyacı hissetmemişlerdir. ancak ataerkil bir erkek arzu nesnesi olarak babayı koyduğundan ve bu arzulanımın anne ile babasının ilişkisiyle çelişmesi dolayısıyla bir bakıma "bunalımlı" bir ikileme düşer. bunun sonucunda "homofobi" ile baş başa kalır.

    2

    bizi takip edin

    omü sözlük © 2015


    birtakım şeyler: iletişim - - -