almanak

  • yılın gün, hafta, ay gibi bölümlerinden başka, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve bir takım astronomik, meteorolojik, istatistikî bilgileri gösteren kitap biçiminde takvim.

    2

    bizi takip edin

    omü sözlük © 2015


    birtakım şeyler: iletişim - - -