alel gen

 • *bir karakter üzerinde aynı yönde veya farklı yönde etki gösteren en az iki genden her birine denmektedir.
  Bazı kitaplarda ise sadece alel olarak geçmektedir.
  * Kromozomlarda bulunan genler, alel gendir.
  *Belirli bir lokus üzerindeki DNA dizisinin herhangi bir varyantıdır.

  2

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -