akropol

  • eski çağlarda şehirler, savunmayı kolaylaştırmak amacıyla genellikle bir tepenin üzerinde ve ortasına yapılmış bir kalenin çevresinde kurulurdu. şehir zamanla genişleyip tepenin eteklerine doğru yayıldığında, tepenin üstünde kalan ilk yerleşgeye yukarı şehir veya şehrin yukarı kısmı anlamlarına gelen "akropolis" denirdi. eski çağlarda kurulmuş pekçok şehrin akropolü vardı. bunların içerisinde en ünlüsü atina akropolü'dür.

    2

    bizi takip edin

    omü sözlük © 2015


    birtakım şeyler: iletişim - - -