ahmet baba türbesi

 • YERi: Türbe; Vezirköprü ilçesinin 23 kilometre Güney Batısındaki Ahmet Baba Köyü’ne 500 m mesafede yol kenarında bulunmaktadır.

  TARiHÇE: Halk arasında "Ahmet Baba Türbesi" şeklinde anılan türbenin, kitabesi bulunmamaktadır.

  MiMARi ÖZELLiKLERi: Tarihi ve mimari özelliği olmamakla birlikte Türbe; orijinali ahşap iken son yıllarda yarı kâgir şekilde yeniden inşa edilmiştir. Çatısı kiremit ile kaplanmış, iç ve dışı ile sıvalıdır. Türbeye ait sanduka mermerden olup, zemin halı kaplamadır.

  RiVAYET: Yöre halkı tarafından evliya olarak nitelendirilen ve korunan Ahmet Baba Türbesi hakkında fazla rivayet bulunmamaktadır. Genellikle çocuğu olmayan kadınlar tarafından ziyaret edilmekte, Ahmet Babanın hatırına Allah’tan (c.c) kendilerine hayırlı evlatlar vermesi istenmektedir. Hatırına edilen duaların kabul olduğu yönündeki inanış ile birlikte yöre halkının bölgeye ilginin artmasına neden olmaktadır.

  1

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -