ahmed resmi efendi

 • ahmed resmî efendi, xvıı. yy osmanlı devlet adamıdır.

  1700 senesinde girit'te dünyaya geldi. çeşitli nezaret (gözetmenlik, denetçilik) ve kethüdâlık görevlerinin yanı sıra, hariciyede dönemin avusturya imparatorluğu başkenti viyana'da ve prusya imparatorluğu başkenti berlin'de (brandenburg) kısa süreli sefaret (elçilik) görevlerinde bulundu.

  en dikkat çekici özelliği ise, osmanlı'nın ilk siyasal eleştiri yazarlarından birisi olmasıdır. avrupa'daki elçilik görevleri sırasındaki deneyim ve gözlemlerine dayanarak "devlet-i aliyye'nin 17. yy itibariyle artık avrupa ve dünya siyasetinde başlı başlına bir güç olmadığını" vurgulamasıdır.

  sarayda ve sadaret kurumunda görev yapan çeşitli osmanlı memurlarının ve devlet adamlarının biyografilerini de kaleme almıştır.

  1774'te devlet-i aliyye adına küçük kaynarca antlaşması'nı imzalayan diplomatik müzakere heyetinin reisliğini de üstlenmiş, bu görüşmeler sonrasında yeni bir eleştiri kaleme almıştır.

  4

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -