a

 • türk abecesi de dahil, fenike alfabesinden türetilmiş hemen hemen tüm alfabelerin ilk harfidir. a harfinin hem biçimi, hem de alfabe başlangıcındaki yeri latin alfabesinden devşirmedir. latin alfabesini oluşturan romalıların da bu harfi etrüksler vasıtasıyla batı yunan alfabesinden (bkz: alfa) aldıkları düşünülmektedir.

  türkçede ses bilgisi açısından iki tür << a >> sesi vardır;

  * bunlardan biri normal uzunluktadır. örneğin: tavan, baba, ada, vesair...

  * diğeri ise daha uzundur ve/veya ek aldığında uzun sesletilir özelliktedir. uzun a sesleri, türkçe kelime yapılarında bulunmazlar. örneğin: lale, harekât, sahip, vesair...

  3

  bizi takip edin

  omü sözlük © 2015


  birtakım şeyler: iletişim - - -